Cultivate the mind for tomorrow “ươm mầm trí tuệ, vươn tới tương lai”

 

Chương trình ANH VĂN MẪU GIÁO là một khóa học tiền tiểu học được thiết kế để kích thích trí tưởng tượng của trẻ và truyền cảm hứng học tiếng Anh thông qua một loạt các hoạt động trực quan, cảm âm và thực hành.

Khóa học có một không hai này vượt ra ngoài việc dạy ngôn ngữ và giúp phát triển mọi khía cạnh học tập của trẻ. Bằng cách thu hút trí tưởng tượng của trẻ và thúc đẩy sự phát triển trí tuệ và thể chất, chương trình anh văn mẫu giáo mang đến cho trẻ các công cụ để thành công ngay cả ở hiện tại và trong nền giáo dục tương lai của các bé để trở thành 1 công dân toàn cầu ở thế kỷ 21 này.

– Trẻ khám phá tiếng Anh thông qua âm nhạc, hoạt động lớp học nâng cao khả năng tư duy sáng tạo, những bài đối thoại và những bài học về đạo đức và giá trị của cuộc sống, không những phát triển kỹ năng của ngôn ngữ mà còn xây dựng kỹ năng sống để chuẩn bị cho chúng thành công trong học tập.

– Tích hợp “Let’s Count and Words and Sounds” chương trình cùng học đếm, nhận dạng từ và âm tạo nên một nền tảng vững chắc cho nhận thức về toán học và khả năng biết đọc biết viết cho những chương trình nâng cao sau này.

– Các hoạt động “Let’s Doodle” và “Let’s Talk” giúp trẻ hiểu được tính hợp tác, học cách độc lập và giải quyết vấn đề, phát triển kỹ năng giao tiếp cùng khuyến khích sự sáng tạo trong sự phát triển của trẻ.

– Nội dung bài học tích hợp và kỹ năng ngôn ngữ phù hợp với tiêu chuẩn cốt lõi chung về mặt Ngôn ngữ, Nghệ thuật và Toán học của Hoa Kỳ, giới thiệu ngôn ngữ trong ngữ cảnh có ý nghĩa và cung cấp cho trẻ ngôn ngữ hữu ích cho nền học thuật tương lai.

– Song song học tại lớp chương trình còn trang bị cho học viên thực hành tiếng Anh tại nhà, để quá trình học Anh Ngữ được diễn ra bên ngoài lớp học nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình lĩnh hội ngôn ngữ thứ 2.

– Lộ trình học: